Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

We wtorek 07 lutego premier Oqil Oqilov przyjął delegację do kontrolowanej przez państwo rosyjskie firmy Gazprom.

Delegacja w składzie Vsevolod Cherepanov, dyrektor działu do spraw Kondensacji i Produkcji Paliw, i Wvalery Gulev, dyrektor zarządzający Gazprom International, przybyła do Duszanbe w dniu 6 lutego na dwudniową wizytę.

Z dobrze poinformowanego źródła w rządzie, wiadomo, że na spotkaniu omówiono proces realizacji wspólnych projektów w Tadżykistanie. Prace wiertnicze na polu naftowym Sariqamish  mają być zakończone w tym roku jak to było pierwotnie zaplanowane.

Oqilov poprosił przedstawicieli Gazpromu o przyspieszenie operacji wiertniczych w Sariqamish aby jak najszybciej  rozpocząć operacje poszukiwania gazu przy polach gazonośnych zachodniej Shaambari.

Przedstawiciele gazpromu podobno zapewnili, że podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zastosowania się do wniosku władz tadżyckich.

Uczestnicy spotkania: Gul Sherali, Minister Energetyki i Przemysłu Tadżykistanu, Azim Ibrohim, prezes Głównej Dyrekcji Geologii Tadżykistanu, Vsevolod Cherepanov, Valerego Gulev.

W tym samym dniu, komitet nadzorujący odwiedził odwiert "Shahrinav-1P" na polu Sariqamish.

Będziemy pamiętać, że tadżycki Minister Energii i Przemysłu Gul Sherali spotkał się z managerem Gazpromu Aleksiejiem  Millerem w Moskwie w dniu 25 stycznia, aby omówić kwestie związane z przyspieszeniem działań poszukiwawczych w Tadżykistanie. Prace poszukiwawcze w zachodniej Shaambari i na polach Sargazon jak i operacji wiertniczych w Sariqamish  były podobno tematem spotkania. Według strony internetowej Gazpromu, Gul Sherali poprosił Miller'a, aby przyspieszyć prace wiertnicze na sześciokilometrowym odwiercie "Shahrinav-1P" na polu Sariqamish.

Gazprom otrzymał licencję od rządu Tadżykistanu do poszukiwań ropy i gazu w czterech na czterech obszarach w Tadżykistanie: Rengan; Sargazon; Sariqamish; i Zachodniej Shaambari.

Pole Rengan, zlokalizowane w prowincji Roudaki ma potencjalne zasoby gazu szacowane na 35 mld metrów sześciennych, a pole Sargazon, znajdujących się w prowincji Khatlon ma 30 mld metrów sześciennych możliwych rezerw zasobów naturalnych.

Ze wszystkich czterech pól nadzorowanych przez Gazprom w Tadżykistanie, jako najbardziej obiecujace ocenia isę pole Sariqamish. Aleksiej Millerpodczas wizyty w Dushanbe powiedział że na podstawie badań sejsmicznych szacowane rezerwy na polu Sariqamish  wynoszą 60 miliardów metrów sześciennych gazu . Według niego, kwota ta wystarczy, aby dostarczać surowiec dla Tadżykistanu przez następne 50 lat.

Według szacunków ekspertów, łączne zasoby surowców: ropy i gazu na terenie Tadżykistanu to około 1.000 mld ton paliwa referencyjnego. Jednocześnie, prace przy wierceniu i eksploatacji ropy i gazu wymagają dużych nakładów finansowych, gdyż złoża węglowodorów występują na głębokości od 6,5 do 8 kilometrów.

 

źródło: http://news.tj