Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Za i przeciw dla dokończenia budowy zapory Rogun Pani Hilary Kramer, jeden z najlepszych analityków kapitałowych i menedżerów inwestycyjnych na Wall Street napisała w swoim artykule "na rzecz pokoju poprzez rozwój gospodarczy", który został umieszczony na stronie internetowej Forbes, 23 lipca, że "Tereny Tadżykistanu są w ponad 90% górzyste i na tą chwilę większość wody pochodzi z jakiegokolwiek innego kraju Azji Środkowej. Problemem jest to, że ta sytuacja nie jest wykorzystywana, gdyż Tadżykistan wykorzystuje tylko ok. 5% potencjału energii wód. W górach jest woda, ale infrastruktury nie ma. "

W chwili obecnej około 70% obywateli Tadżykistanu doświadcza niedoborów energii które utrudniają gotowanie, ogrzewanie domów oraz przeszkadza w nocnej nauce oraz pracy. 1.5 miliona Tadżyków co roku migruje do Rosji w poszukiwaniu pracy, co pozwala wspomóc finansowo rodziny pozostałe w kraju.

Wiele przedsiębiorstw przemysłowych w Tadżykistanie jest czynnych jedynie przez 6 - 7 miesięcy w roku ze względu na kryzys energetyczny, co wprowadza wątpliwości w starania rządowe skierowane na rzecz ograniczenia ubóstwa, tworzenia stałych miejsc pracy i poprawy poziomu życia ludności.

Pani Kramer uważa, że jest jedno rozwiązanie - zakończenie projektu zapory Rogun.

Gdy projekt zostanie zrealizowany, Tadżykistanu będzie miał ogromne możliwości rozwoju na wielu frontach - po pierwsze i najważniejsze w sektorze energetycznym, co następnie przyczyni się do rozwoju infrastruktury, a globalnie  spowoduje rozwój kapitału ludzkiego w Tadżykistanie.

Zapora Rogun zapewni wystarczającą ilość energii do Tadżykistanu, północnego Afganistanu, północnego Pakistanu i innych krajów Azji Środkowej, które zdecydują się z niej skorzystać.

Pani Kramer podkreśliła, że z nawet do 85% energii elektrycznej w innych krajach Azji Środkowej jest wytwarzane w elektrowniach cieplnych – które są głównym producentem dwutlenku węgla. Zapora Rogun jest atrakcyjną propozycją dla ekologów, zwłaszcza że może ona dostarczyć czystą energię w wielu regionach, w tym w Afganistanie i Pakistanie.

Największym przeciwnikiem projektu Zapory Rogun jest Uzbekistan. W czasach ZSRR, gospodarka Uzbekistanu została skoncentrowana na produkcję bawełny – która wymaga ogromnej ilości wody.

"Wystarczające ilości prądu, bardziej niż cokolwiek innego, będzie wspierać stabilność, zaś stabilność, bardziej niż cokolwiek innego, będzie promować pokój. W związku z tym, pokój, bardziej niż cokolwiek innego, będzie umożliwiać nieograniczone możliwości dla ludności, którzy będą mieli więcej możliwości pracy blisko domu, bez konieczności migracji do odległych miejsc dla zapewnienia bytu dla rodzin.

"Są tacy w regionie, który stoją w opozycji do projektu, lecz Tadżykistan wciąż wykazuje gotowość do konstruktywnego dialogu i współpracy ze wszystkimi stronami. Z tego powodu prezydent Rachmon wezwał ONZ, urzędnicy z całego świata, grupy społeczeństwa obywatelskiego i eksperci akademiccy przybyli do Tadżykistanu na Międzynarodową Konferencję Wysokiego Szczebla ds. Współpracy w Gospodarce Wodnej, które odbyło się w Duszanbe w dniach 20-22 sierpnia 2013 roku."

Tadżykistan ma nadzieję na sprzedaż energii elektrycznej do Afganistanu i Azji Południowej. " Zapora mierząca 335 metrów wysokości może uratować kraj od biedy i izolacji. Lecz ukończenie budowy będzie bardzo trudne ze względu na koszty które sięgają nawet 6 miliardów USD (w chwili gdy PKB w 2012 roku wynosiło około 7.6 miliarda USD). W dodatku Uzbekistan mocno się sprzeciwia, a klimat inwestycyjny jest przepełniony korupcją ".

Tadżykistan nie jest w stanie zbudować zapory samemu. Nie posiada wykwalifikowanej kadry, która podołałaby wykonaniu takiego projektu.  Jeden z głównych inżynierów budowy Zapory Rogun poproszony o przedstawienie kilku statystyk szukał wiadomości w  Wikipedii. Jedynymi możliwymi wykonawcami projektu byłyby osoby z zewnątrz, które byłyby w stanie oprzeć się korupcji, czyli Rosja bądź Chiny. Lecz nie chcą oni robić szkody dla Uzbekistanu, największego kraju Azji Środkowej z największą armią. Jeśli jednak sprawy potoczą się po myśli władz Tadżykistanu to dokończenie budowy ruszy jeszcze w zimie.

Źródło: Asia Plus