Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Spotkanie Rady Społecznej w ambasadzie Tadżykistanu w MoskwieRada Społeczna spotkała się w ambasadzie Tadżykistanu w Moskwie dnia 27 lipca w celu omówienia wyników prac przeprowadzonych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, powiedział Mohammad Egamzod, oficjalny przedstawiciel ambasady Tadżykistanu w Moskwie. Spotkanie zgromadziło członków Rady Społecznej z wszystkich regionów Rosji, w których Tadżyckie Stowarzyszenia oficjalnie działają.

Inaugurując posiedzenie ambasador Tadżykistanu w Rosji, Abdulmajid Dostiyev  zaznaczył, że w pierwszej połowie bierzącego roku Rada Społeczna prowadziła pracę mającą na celu wzmocnienie przyjaźni między imigrantami Tadżyckimi a mieszkańcami Rosji, oraz czyniła dużą pomoc w udzielaniu porad prawnych dla ludzi przybywających z Tadżykistanu do Rosji.

Dostiyev dodał również, że ich działania nie odpowiadają w pełni założeniom wynikającym z sytuacji pojawiających się w Federacji Rosyjskiej (wzrost złego postrzegania i traktowania imigrantów oraz pojawiające się jawne zachowania anty-Tadżyckie na terenie Rosji). Również mają miejsce oszczercze ataki w rosyjskich mediach. Problemem jest również niski poziom społecznej i prawnej ochrony rodaków w Rosji .

Nadchodzące wybory prezydenckie w Tadżykistanie były równie ważnym tematem spotkania a jego uczestnicy wskazali na konieczność podjęcia wysiłków w celu zapewnienia przeprowadzenia uczciwych i demokratycznych wyborów oraz stworzenia warunków, aby obywatele Tadżykistanu mieszkający i pracujący w Rosji mogli aktywnie uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu politycznym.

Źródło: Asia Plus