Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Rosja ponownie podniosła cło na eksport swoich produktów naftowychRosyjski Rząd wydał dekret w związku z którym podatki na wywóz produktów naftowych z Rosji do Tadżykistanu  zostały podniesione z 243,60 USD do 250,60 dolarów. Przypomnimy, że Tadżykistan został zwolniony z płacenia cła na rosyjską ropę i gaz w latach 1995-2010. Kiedy  1 maja 2010 roku,  Rosjanie wykreślili Tadżykistan z listy uprzywilejowanych państw zwolnionych z płacenia cła, cena paliwa w Tadżykistanie drastycznie wzrosła. Nagły skok cen paliw w kraju nastąpił w kwietniu, i wynosił o 44% więcej aniżeli w miesiącu wczesniejszym.

5 października ubiegłego roku, Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Tadżykistanu i Ministerstwo Energetyki Federacji Rosyjskiej podpisali memorandum w sprawie warunków dostawy rosyjskich produktów naftowych do Tadżykistanu.

Tadżycki Minister Energetyki i Przemysłu Gul Sherali i jego rosyjski odpowiednik Aleksandra Novak podpisali umowę o bezcłowych dostawach rosyjskich produktów naftowych do Tadżykistanu w Moskwie, 6 lutego 2013 roku.

Na mocy tej umowy, obie strony mają rozważyć i podpisać orientacyjny bilans paliwa dla następnego roku kalendarzowego przed dniem 1 października każdego roku.  Będą to ilości w cenie bez naliczonego cła. Zgodnie z ustaleniem na rok 2013, Rosja jest zobowiązana dostarczyć milion ton produktów naftowych, które będą zwolnione z cła, reszta paliw będzie dostarczana do Tadżykistanu już na normalnych warunkach. Wśród miliona ton produktów naftowych 70% z nich to benzyna i olej napędowy.

Źródło: Asia Plus