Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

W Rosji przebywa 1,23 mln TadżykówDotarliśmy do danych odnoszących się do liczby Tadżyków przebywających aktualnie na terenie Federacji Rosyjskiej. Z raportu opublikowanego przez Federalną Służbę Migracyjną (FMS) Federacji Rosyjskiej, wynika, że obecnie w Rosji przebywa około 1 milion 230 tysięcy obywateli Republiki Tadżykistanu, z czego 1 mln i 52 tys stanowią mężczyźni a 177 tysięcy to kobiety. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Tadżykistan oficjalnie posiada 7,8 mln obywateli, to dane opublikowane przez Rosyjską Służbę Migracyjną są mocno niepokojące.

 

Taki stan rzeczy wynika z bardzo słabo rozwiniętej tadżyckiej gospodarki i wysokiego bezrobocia któro zmusza Tadżyków do opuszczenia ojczyzny, i znalezienia pracy za granicami kraju. Sytuacja taka powoduje również wiele problemów, głównie natury społecznej, jak rozpadające się małżeństwa, kiedy to Tadżycy, bo długiej nieobecności w domu, postanawiają założyć nowe rodziny, już w Rosji.

Kolejnym ważnym problemem jest brak mężczyzn w kraju, gdyż wielu młodych Tadżyków, nie widzi przyszłości w ojczyźnie i wyjeżdżają. W kraju zostają za to młode kobiety, dla których ślub jest często jedynym możliwym sposobem na „awans” społeczny i materialny.

Szczegółowe dane z opublikowanego raportu przedstawiają się następująco

-  86 361 osób to chłopcy w wieku do lat 17lat

-  531188 osób to mężczyźni w wieku od 18 do 29 lat

-  245143 osób to  mężczyźni w wieku 30 do 39 lat

- 143174 osób to  mężczyźni w wieku 40 do 49lat

-  41590 osób to  mężczyźni w wieku 50 do 59 lat

-  4841 osób to  mężczyźni powyżej 60 lat

-  34263 to dziewczynki poniżej 17 lat

-  62303 to kobiety w wieku od 18 do 29 lat

-  45010 to kobiety w wieku od 30 do 39 lat

-  24749 to kobiety w wieku od 40 do 49 lat

-  8089 to kobiety w wieku od 50 do 59 lat

- 2615 to kobiety w wieku powyżej 60 lat.

źródło: asia plus