Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Innowacje w edukacji sposobem na poprawę życia dziewcząt w TadżykistanieInnowacje to nie tylko technologia – to słowo może również nowe sposoby na pokonanie przeszkód , które uniemożliwiają dziewczętom edukację w szkołach, jak poprawa warunków sanitarnych a także zapewnienie dziewczętom bezpiecznej drogi do i ze szkoły do domu.”  Czytamy w komunikacie opublikowanym przez UNFPA, UN Women, UNICEF i oraz tadżycki oddział WHO.Uznając potrzebę nowych sposobów propagowania edukacji dziewcząt,  w trakcie Międzynarodowego Dnia Dziewczynek organizowanego przez agencje ONZ i partnerów w Tadżykistanie, odbędzie się spotkanie podczas którego omówiona zostanie potrzeba nowych technologii, pojęcie innowacyjnego partnerstwa, wykorzystanie zasobów, mobilizacja społeczności, a przede wszystkim zaangażowanie młodych ludzi.

Pomimo spadku liczby dziewcząt w szkołach, zbyt wielu ludzi na całym świecie wciąż odmawia im edukacji i szansy na osiągnięcie pełnego potencjału. Jak udowadniają badania, nawet jeden rok w szkole średniej może skutkować 25. procentowym wzrostem ich przyszłych zarobków. Jednakże dziś wciąż jest wiele milionów dziewczyn, które dostępu to takiej edukacji nie mają, wliczając w to 31 miliony dziewczynek które nie mają dostępu nawet do podstawowej edukacji.

Kształcenie dziewcząt jest czynnikiem, który może pozytywnie wpłynąć nie tylko na życie dziewcząt, ale praktycznie każdy pożądany rezultat rozwoju: od zmniejszenia śmiertelności dzieci i matek do zmniejszenia ubóstwa i osiągnięcia sprawiedliwego wzrostu gospodarczego i zmiany norm społecznych.

Jak podkreśla ONZ, ułatwienie dostępu do edukacji dla kobiet i dziewcząt jest niezbędne do wyprowadzenia ludzi z biedy i proces ten musi być priorytetem dla rządu i organizacji międzynarodowych.

źródło: asia plus