Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Edukacja będzie kluczowym sektorem działalności Banku Światowego w TadżykistanieW dniu 1 października, minister finansów Tadżykistanu Safarali Najmiddinov i dyrektor Banku Światowego w Tadżykistanie Marsha Olive podpisali umowę na finansowanie czwartego już Edukacyjnego Funduszu Grantowego. Według umowy, Bank Światowy będzie zobowiązany przekazać 16,2 miliona dolarów stronie tadżyckiej. Pieniądze te mają wesprzeć rozwój oświaty w przedszkolach i szkołach państwowych w Tadżykistanie a także umożliwić wprowadzenie niezbędnych reform w systemie oświaty w kraju.

Projekt  jest kontynuacją projektów z lat ubiegłych i opiera się na sukcesie serii projektów finansowanych od 2006 roku w Tadżykistanie w ramach Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji (GPE ). Czwarty już projekt w ramach  Funduszu Grantowego Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji skupi się przede wszystkim na czterech założeniach:
1 ) zwiększenie dostępu do przystępnych cenowo i wysokich jakościowo programów wczesnej edukacji poprzez wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych instytucji wczesnego kształcenia,
2) Poprawę jakości kształcenia ogólnego poprzez podniesienie standardów edukacyjnych, szkolenie nauczycieli , wsparcie metodyczne i świadczenia nauczania a także bardziej swobodny dostęp do materiałów dydaktycznych
3) Stworzenie przyjaznych warunków do nauki dla  dzieci poprzez finansowanie budowy lub modernizację szkół i dostarczanie nowych mebli
4) Wsparcie dla trwających reform w finansowaniu edukacji i gromadzeniu i analizy danych, a także zapewnienie szkoleń dla dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie zarządzania finansami i umiejętności pedagogicznych.

" Ten kompleksowy projekt ma na celu zapewnienie, że dzieci w Tadżykistanie, zwłaszcza najbardziej marginalizowane w tym dziewczęta, mniejszości etniczne, dzieci z terenów wiejskich i dzieci niepełnosprawne  będą mogły skorzystać z okazji aby osiągnąć swoje cele edukacyjne i  wykorzystać dane im możliwości dla przyszłego rozwoju" powiedział Marsha Olive dyrektor oddziału Banku Światowego w Tadżykistanie.
Źródło: Asia plus